#

Nguyễn Hữu Chung

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Global Graduate, HR tại British American Tobacco

Chưa có đánh giá
2

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Nhân sự

Giới thiệu bản thân

Impact is at the core of what I do.

Kinh nghiệm làm việc

 • Global Graduate, HR

  British American Tobacco

  05/2020 - Hiện tại
 • Management Trainee, HR

  Esquel Vietnam

  09/2019 - 05/2020
 • Co-founder / Head of R&D

  Uplus English

  01/2018 - 01/2020

Quá trình học tập

 • National Economics University

  International Economics

  10/2015 - 09/2019

Hoạt động ngoại khóa

 • Student Securities Club

  Head of Event and Communications

  09/2015 - 05/2017

Tên giải thưởng

 • Top 40, Talented Candidate Contest 2018

  12/2018

Kỹ năng & chứng chỉ

Excel, VBA

Design, AI, Photoshop

IELTS