#

ĐOÀN ANH NGỌC

Chưa có đánh giá

Giới thiệu bản thân

ENTJ- Big Dream,progressive
#Big4#auditor

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  financial advisor

  Công ty TNHH Manulife Việt Nam

  Nhân viên kinh doanh xuất sắc tháng 9

  11/2018 - 04/2020
 • favicon_icon

  chuyên viên tư vấn

  Công ty cổ phần Tuấn 123

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học kinh tế quốc dân

  Quản trị kinh doanh

  Năm 3

  06/2018 - 06/2022
 • favicon_icon

  Đại học công nghê giao thông vận tải

  Kỹ thuật cầu đường bộ.

  Hết năm 2

  08/2016 - 05/2018

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Đội sinh viên tình nguyên khoa Kinh tế Đại học công nghê giao thông

  Đội phó

  10/2016 - 04/2018

Kỹ năng & chứng chỉ

Toeic 450

Trí tuệ cảm xúc

Thuyết trình

Làm việc nhóm

IELTS 6.0

Đang hoàn thành.

ACCA

Đang hoàn thành ( level 1)