#

Uyen Bui

fMENTORING

Data Analyst (Sales Strategy & Planning, Merchant Operations) tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.)

1

Chương trình mentoring của Uyen Bui

Giới thiệu bản thân

Data Analyst at BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.)

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Data Analyst (Sales Strategy & Planning, Merchant Operations)

  BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.)

 • favicon_icon

  Assistant to COO

  LadiPage Vietnam

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  Bachelor's degree, Business Administration and Management, General

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  AIESEC Vietnam

  Local Chapter Vice President

Tên giải thưởng

 • First Runner-up - RMIT Business Analyst Champion 2021

 • Top 20 VinUni Global Case Competition 2021

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm