#

Phuong Hoang Anh

fMENTORING

Public Relations Manager tại ATM Online

Chương trình mentoring của Phuong Hoang Anh

Giới thiệu bản thân

Public Relations Manager at ATM Online

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Public Relations Manager

  ATM Online

 • favicon_icon

  Freelance

  YouTuber

 • favicon_icon

  Head of Public Relations

  Easy Credit Vietnam

 • favicon_icon

  Public Relations Manager

  Home Credit Vietnam

 • favicon_icon

  Product Marketing Manager

  Great Eastern Life

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  BA, Economics

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm