#

Phuong Hoang Anh

fMENTORING

Public Relations Manager tại ATM Online

1

Chương trình mentoring của Phuong Hoang Anh

Giới thiệu bản thân

Public Relations Manager at ATM Online

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Public Relations Manager

  ATM Online

 • favicon_icon

  Freelance

  YouTuber

 • favicon_icon

  Head of Public Relations

  Easy Credit Vietnam

 • favicon_icon

  Public Relations Manager

  Home Credit Vietnam

 • favicon_icon

  Product Marketing Manager

  Great Eastern Life

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Foreign Trade University

  BA, Economics

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm