#

Đặng Quang Vũ

fMENTORING

Export Development Manager tại Nestle Vietnam

Chương trình mentoring của Đặng Quang Vũ

Giới thiệu bản thân

Over 20 years experienced in international B2B business. Over 15 years in managing position. A Master degree in International Business Law from France.
• Expertise in developing new markets, developing client portfolio.
• Understand well the supply chain and value chain of Industrial products, FMCG, home products.
• Speak English, Vietnamese and French.

Kinh nghiệm làm việc

 • Export Development Manager

  Nestle Vietnam

  08/2015 - Hiện tại
 • Export Sales Manager

  Hanoi Trade Corporation (HAPRO)

  01/2008 - 05/2015
 • Export Sales Executive

  Hanoi Trade Corporation (HAPRO)

  01/2000 - 01/2005

Quá trình học tập

 • Université de Tours

  International Business Law

  01/2006 - 01/2007
 • Foreign Trade University

  International Business

  01/1995 - 01/2000

Hoạt động ngoại khóa

 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

  Program Tutor

  A special program organized by GIZ for young vietnamese managers

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm