#

Huỳnh Trang

Chưa có đánh giá

Giới thiệu bản thân

Tên: Huỳnh Thùy Trang
Nghề nghiệp: Sinh viên năm 3
Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM
Ngành nghề quan tâm: Supply Chain

Quá trình học tập

 • Đại học Kinh tế TP.HCM

  Quản trị Hải quan - Ngoại thương

  Đạt học bổng trong 3 học kỳ liên tiếp

  10/2018 - 12/2021

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Apple English Club

  Vice President

  Tham gia chạy và xử lý giấy tờ cho chương trình của câu lạc bộ, liên kết với các tổ chức và câu lạc bộ trong và ngoài trường Đại học Kinh tế TP.HCM để hỗ trợ quảng bá hình ảnh cho câu lạc bộ và xin tài trợ, thực hiện các hoạt động gắn kết và phát triển kĩ năng cho thành viên câu lạc bộ.

  01/2019 - 12/2020

Kỹ năng & chứng chỉ

Team-working, Ngoại ngữ, leadership