#

K59 Thach Le Thu Hoan

5.0/5

Quá trình học tập

  • favicon_icon

    Đại học Ngoại Thương cơ sở 2

    Logistic và quản lý chuỗi cung qngs

    08/2020 - 08/2024

Thứ 7, 26-08-2023

Rất vui khi được trò chuyện cùng em. Chúc em thành công trên con đường sắp tới.

Đánh giá từ Mentor

Khanh Lena Nguyen
Digital Marketing Manager - Personal Care - Unilever UKI tại Unilever UKI

Có thể bạn quan tâm