#

Thai Ngoan

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Trưởng phòng Đào tạo tại MBS

Chưa có đánh giá

Lĩnh vực cố vấn

Ứng tuyển các chương trình: Exchange/trao đổi sinh viên

Giới thiệu bản thân

Mình là Thái Thị Ngoan
Hiện đang là Trưởng phòng Đào tạo tại công ty chứng khoán MBS
Đồng thời mình đang là Financial Coach về Bình An Tài chính

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Trưởng phòng Đào tạo

  MBS

  07/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Financial Coach

  Coach Thái Ngoan - Bình An Tài chính

  05/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Phó phòng Quản lý nghiệp vụ

  MBAMC

  05/2019 - 06/2020
 • favicon_icon

  Chuyên gia phát triển sản phẩm

  MB

  09/2010 - 05/2019
 • favicon_icon

  Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

  ACB

  07/2008 - 09/2010

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Ngoại Thương

  Kinh tế đối ngoại

  08/2004 - 06/2008
 • favicon_icon

  Đại học Vinh

  Khối Chuyên toán tin

  09/2001 - 06/2004

Kỹ năng & chứng chỉ

High Impact Business Presentation Skill (Tamtam Training)

International Coach Certification (ICF)