#

Đặng Nguyễn Bảo Trân

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Talent Acquisition Executive tại Glints Vietnam

Chưa có đánh giá

Lĩnh vực cố vấn

Phát triển bản thân: Học tập

Giới thiệu bản thân

With nearly 2 years of experience in HR, my work focuses on recruitment & HR procedures. I believe that talent acquisition is an art bridging the organisation not with the perfect candidate, but the right one.
MBTI: ENFJ - A

Kinh nghiệm làm việc

 • Talent Acquisition Executive

  Glints Vietnam

  10/2020 - Hiện tại
 • HR Officer

  Sioux High Tech Software

  07/2018 - 10/2019

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

  Tiếng Anh Thương mại

  GPA: 3.72/4.0
  IELTS: 8.5

  09/2014 - 07/2018

Hoạt động ngoại khóa

 • ECP Vietnam

  Communication Team Leader

  11/2015 - 11/2017
 • favicon_icon

  ASEAN Creative Tourism - Chulalongkorn University, Thailand

  Qualified participant

  02/2015 - 02/2015

Tên giải thưởng

 • Giải nhất sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường

  Chủ đề: A STUDY ON MISTAKES OF FINAL-YEAR ESPD STUDENTS IN ENGLISH – VIETNAMESE TRANSLATION OF ADVERTISING SLOGANS

  06/2018
 • Giải nhì sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường

  Chủ đề: RESEARCHING CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS HOSTELS’ SERVICE IN DA NANG CITY

Kỹ năng & chứng chỉ

Recruiting, Hiring, and Onboarding Employees

Coursera course by University of Minnesota

IELTS

8.5