#

Đặng Bùi Thị Diệu

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Marketing Management Trainee tại Carlsberg Vietnam

Chưa có đánh giá
5

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Marketing

Giới thiệu bản thân

Be strong and courageous

Kinh nghiệm làm việc

 • Marketing Management Trainee

  Carlsberg Vietnam

  09/2019 - Hiện tại
 • Member

  YDLI | Young Digital Leader Incubator

  Hanoi, Vietnam

  08/2018 - 07/2019
 • CMO trainnee

  VeXeRe.com

  83/16 Thoai Ngoc Hau

  11/2017 - 07/2019
 • favicon_icon

  Intern

  Taiwan Experience Education Program

  Internship in Market Research in Taiwan

  06/2018 - 08/2018
 • favicon_icon

  Head of Event Department

  Business Administration Club

  Deputy Head of Event Department (2015)
  Member of the Board of Directors (2016)

  10/2014 - 08/2017
 • favicon_icon

  Operation Intern

  Applancer

  179 Nguyen Dinh Chinh, Phu Nhuan District, HCM city

  12/2016 - 07/2017

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  Bachelor Of International Business

  Excellent; GPA: 9.05/10.0

  09/2014 - 09/2018

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Vietnamese Students' Association

  Member

Tên giải thưởng

 • Student of 5 Merist - Ho Chi Minh city

  03/2019
 • Amcharm Scholarship

  10/2017
 • General Electricity Foundation Scholarship

  07/2015

Kỹ năng & chứng chỉ

Project Planning

Microsoft Office

Leadership

Business Analyst for Beginner

BAA - Business Analysis Academy
Issued: May 2020

Project Management

Viện Quản lý dự án Atoha
Issued Oct 2019

GE Foundation Scholar Leadership

Institute of International Education
Issued Jul 2015