#

Phan Sỹ Mạnh Tiến

Mentor đang không hoạt động
Dự kiến trở lại vào: 15/01/2022

Software Engineer tại TDT JSC

Chưa có đánh giá
1

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: CNTT

Giới thiệu bản thân

I am a web backend engineer at Ecomedic JSC.
Current skills:
- Web Backend: Python, Django, Flask, Postgres, Redis, Celery
- Web frontend: Django template and pure HTML, CSS, Javascript, Bootstrap
- C/C++ Developer,
- Forex and Stock Developer: develop MT4 MT5 bridge/Plugin: C++, gateway, tools auto trading

Kinh nghiệm làm việc

 • Software Engineer

  TDT JSC

  - Design, Coding MT5 bridge/plugin, tools
  - Analysis and design database
  - Write unit test and document for API
  - Review code

  06/2018 - Hiện tại
 • Fresher

  CMCSoft Ltd. Co.

  Hà Nội, Việt Nam

  10/2017 - 01/2018

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  University of Transport and Communication

  Hanoi, Vietnam

  09/2014 - 09/2018

Kỹ năng & chứng chỉ

C++

Python

Research