#

Huệ Anh

Chưa có đánh giá

Giới thiệu bản thân

- Ham học hỏi, thích tìm hiểu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Mong muốn tìm cơ hội phát triển bản thân, định hướng nghề nghiệp
- Có dự định du học thạc sỹ ngành tài chính hoặc kế toán sau khi tốt nghiệp.

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Đại học Kinh tế quốc dân

  Tài chính doanh nghiệp

  GPA: 3.4/4.0

  09/2019 - 09/2023

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Keep It Beautiful Vietnam

  Trưởng Ban Hậu cần dự án GSCommunity

  07/2021 - 01/2022
 • favicon_icon

  UsGuide

  Volunteer

  06/2021 - 07/2021

Kỹ năng & chứng chỉ

English

Organizational skill