#

Nguyễn Việt Hà

2

Chương trình mentoring của Nguyễn Việt Hà

Giới thiệu bản thân

n/a

Kỹ năng & chứng chỉ

SQL

Python

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm