#

Lâm Oanh Tạ

Giới thiệu bản thân

.

Quá trình học tập

 • Trường Đại học Ngoại thương

  Kế toán - Kiểm toán

  GPA: 3.65

  09/2018 - 09/2022

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Social Business Creation Competition

  Volunteer in R&D team

Tên giải thưởng

 • Học bổng khuyến khích học tập Trường Đại học Ngoại thương

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS

7.0

Chứng nhận hoàn thành chương trình vệ tinh "Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh" - Trường Đại học Ngoại thương

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm