#

Bùi Đức Anh

Project Manager - Technology tại One Mount Group

Chưa có đánh giá
11

Giới thiệu bản thân

Just a ordinary guy who loves to hear your stories.

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Project Manager - Technology

  One Mount Group

  10/2020 - Hiện tại
 • Relationship Manager - International Banking

  Standard Chartered Bank

  09/2019 - Hiện tại
 • International Graduate Associate 2018

  Standard Chartered Bank

  08/2018 - 09/2019

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  International Business

  08/2014 - 05/2018

Hoạt động ngoại khóa

 • SEO-Vietnam

  Fellow - Summer 2017

 • CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai - ĐH Ngoại Thương (TEC FTU)

  Member of External Affairs

Tên giải thưởng

 • Ứng Viên Tài Năng 2017 - Quán quân

 • Nielsen Case Competition 2017 - Top 6

 • Unilever Future Leader's League 2016 - Top 6

 • Khởi nghiệp cùng Kawai - Á Quân