#

Anh Bùi

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Learning & Development Manager tại Nestle Vietnam

Chưa có đánh giá
6

Lĩnh vực cố vấn

Định hướng nghề nghiệp: Nhân sự

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Learning & Development Manager

  Nestle Vietnam

  10/2020 - Hiện tại
 • favicon_icon

  Talent Executive

  Nestle - Malaysia & Singapore

  07/2019 - 09/2020
 • favicon_icon

  Training & Learning Executive

  Nestle Vietnam

  04/2018 - 06/2019
 • favicon_icon

  Management Trainee

  Nestle Vietnam

  HR function ;)

  08/2016 - 03/2018
 • favicon_icon

  Organization Development Assistant

  Nestle Vietnam

  08/2015 - 07/2016
 • favicon_icon

  HR Intern

  Bosch

  01/2015 - 08/2015

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Auckland University of Technology

  Human Resources Managament

  07/2013 - 12/2015
 • Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

  Business Administration

  09/2011 - 07/2013

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Vietnamese Student Association - AUT

  Vice President

  07/2013 - 12/2014
 • favicon_icon

  Social Work Team - International University

  Vice President

  09/2011 - 06/2013

Tên giải thưởng

 • International University - Scholarship

  Full year scholarship from 2011- 2013

  09/2011

Kỹ năng & chứng chỉ

IELTS (2013)