#

Cuong Nguyen

5.0/5

Thứ 5, 17-08-2023

Rất vui khi được trò chuyện cùng em. Chúc em thành công trên con đường sắp tới.

Đánh giá từ Mentor

Nguyen Huy Thanh
Operations Data Analyst tại Littlepay Ltd. (London, UK)

Thứ 7, 12-08-2023

Rất vui khi được trò chuyện cùng em. Chúc em thành công trên con đường sắp tới.

Đánh giá từ Mentor

Khanh Lena Nguyen
Digital Marketing Manager - Personal Care - Unilever UKI tại Unilever UKI

Thứ 2, 31-07-2023

Cường rất ham học hỏi và cố gắng phát triển bản thân. Rất vui khi được trò chuyện cùng em. Chúc em thành công trên con đường sắp tới.

Đánh giá từ Mentor

Phạm Huy Hoàng
MBA Consultant tại Syngenta Netherlands

Có thể bạn quan tâm