#

Anh Đức

5.0/5

Giới thiệu bản thân

Hiện tại đang học tập và làm việc liên quan đến ngành robotics về mảng lập trình nhúng, có kinh nghiệm trong việc lập trình hay tìm hiểu các thông tin liên quan về công nghệ!

Là người có tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Mong muốn xây dựng và đóng góp cho xã hội những giá trị hữu ích.

Quá trình học tập

 • favicon_icon

  Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội

  Kỹ thuật Robotics

  09/2019 - 12/2023

Tên giải thưởng

 • Giải ý tưởng tiềm năng cuộc thi VYTEC

  VYTEC là cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho sinh viên được trường Đại học Quốc Gia Hà Nội và các bên hô trợ tổ chức

  05/2021

Chủ nhật, 13-08-2023

When I know that their project just helps the freshmen with an overview of the rooming house, the first step to being a first-year student, reputation English center,... For the next step, we will discuss more, and hopefully, that works. Appreciate this meeting. ??

Đánh giá từ Mentor

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Growth Marketer tại Công ty cổ phần tích hợp công nghệ Hub-JS

Thứ 4, 09-08-2023

Chúc Đức có nhiều trải nghiệm và bài học mới trên con đường đã chọn nhé

Đánh giá từ Mentor

Nguyễn Quý Tiến
Founder tại Mentori Vietnam Jsc.

Có thể bạn quan tâm