#

Nguyễn Duy Thành Công

Mentor đang không hoạt động
Dự kiến trở lại vào: 23/12/2023

Management Consultant tại McKinsey & Company

1 mentee
1 h
119

Chương trình mentoring của Nguyễn Duy Thành Công

Giới thiệu bản thân

Find me here: https://bit.ly/3dca1EK

Kinh nghiệm làm việc

 • Management Consultant

  McKinsey & Company

  11/2021 - Hiện tại
 • Unilever Future Leaders Program 2020 - Supply Chain

  Unilever

  01/2021 - 11/2021
 • Case Team Assistant

  Boston Consulting Group

  08/2020 - 12/2020
 • Business Analyst

  Giao hàng tiết kiệm

  10/2019 - 08/2020

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  International Business

  08/2017 - 01/2021

Hoạt động ngoại khóa

 • HRC - Human Resources Club

  Head of Jobs & External Affairs

  01/2019 - 01/2020

Tên giải thưởng

 • Á quân - Tài Năng Lãnh Đạo

  12/2019
 • Á quân - Ứng viên tài năng 2020

Hiện chưa có đánh giá nào

Có thể bạn quan tâm