#

Lương Ngọc Sơn

Chief Technology Officer tại Mentori

5.0/5
23

Chương trình Mentoring đã tham gia

Chương trình mentoring của Lương Ngọc Sơn

Giới thiệu bản thân

Nếu được tôi muốn một ngày nào đó, bạn sẽ cảm thấy may mắn khi gặp được tôi.

Kinh nghiệm làm việc

 • favicon_icon

  Chief Technology Officer

  Mentori

  09/2019 - Hiện tại
 • Data Scientist

  CMC Corporation

  06/2018 - 01/2020
 • Research Consultant

  WorldQuant

  11/2017 - 04/2019
 • Developer

  BSS Group

  03/2017 - 12/2018

Quá trình học tập

 • Đại học Khoa học Tự nhiên

  Khoa học dữ liệu

  Thạc sĩ

  12/2018 - Hiện tại
 • Đại học Ngoại thương

  Tài chính quốc tế

  08/2013 - 06/2017
 • favicon_icon

  THPT chuyên KHTN

  Chuyên Lý

  08/2010 - 06/2013

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Financial Engineering Club - CLB Tài Chính Định Lượng Việt Nam

  Co-Founder

  Xây dựng các mô hình tài chính

  07/2020 - 07/2020
 • CLB Nhà ngân hàng tương lai

  Trưởng ban chuyên môn GEN 1

  Xây dựng hoạt động ban chuyên môn

  01/2016 - 02/2017

Kỹ năng & chứng chỉ

Python

Machine Learning

MOS Excel 1000